herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2017-03-23 14:24:05
Protokół z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-23 14:23:05
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-03-23 14:21:27
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-03-23 14:20:42
V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna Maciej Molenda 2017-03-23 14:15:19
V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna Maciej Molenda 2017-03-23 14:14:57
Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2017-03-23 14:07:49
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-03-23 14:02:15
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2017-03-22 13:03:03
Projekty Uchwał Maciej Molenda 2017-03-22 13:00:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie drogi rowerowej na odcinku Siekierki ? Trzcińsko ? część 2 ? Gmina Moryń na terenie działek o nr ewid.: 98/1, 98/6 obręb Klępicz, nr 245 obręb Nowe Objezierze, nr 183/2 obręb Stare Objezierze, nr 68/15 i 144 obręb Przyjezierze, nr 28, 21 i 7/17 obręb Młynary, gmina Moryń" Maciej Molenda 2017-03-22 11:19:26
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: nr 22/1 o pow. 0,3380 ha, położona w obrębie Młynary oraz nr 22/2 o pow. 0,5646 ha, położona w obrębie Młynary Maciej Molenda 2017-03-20 11:00:41
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: nr 22/1 o pow. 0,3380 ha, położona w obrębie Młynary oraz nr 22/2 o pow. 0,5646 ha, położona w obrębie Młynary Maciej Molenda 2017-03-20 11:00:01
IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-03-17 12:20:57
IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-03-17 12:20:20
IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-03-17 12:19:56
Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2017-03-17 12:12:39
Uchwała Nr XV/104/2016 w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społeczenej w Moryniu Maciej Molenda 2017-03-16 14:47:19
Obwieszczenie (uzupełniające) Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomieskim Maciej Molenda 2017-03-16 09:37:18
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 13:10:05
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:32:37
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:26:11
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:24:25
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:22:16
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:19:00
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:10:39
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:09:04
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:00:54
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 11:58:10
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 11:57:04
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 11:53:38
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia w 2017 r. konkursu w zakresie udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGW na zadania z zakresu usuwania azbestu Maciej Molenda 2017-03-14 10:12:55
Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. Maciej Molenda 2017-03-13 12:09:47
uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa w Gminie Moryń poprzez doposażenie pojazdu ratowniczego Oddziału Powiatowego WOPR Gryfino" Maciej Molenda 2017-03-13 10:28:19
uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa w Gminie Moryń poprzez doposażenie pojazdu ratowniczego Oddziału Powiatowego WOPR Gryfino" Maciej Molenda 2017-03-13 10:22:30
Oferta realizacji zadania publicznego Maciej Molenda 2017-03-13 10:20:40
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT Maciej Molenda 2017-03-07 14:59:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Osinów Dolny oraz Cedynia na terenie działek o nr ewid.: 239/12, 164/3, 258, 63/3, 161/1, 68/1, 72/5, 64/1, 65/4, 73, 3, 320, 307, 10/3, 25/1, 20/3, 20/1, 14, 318/2, 323, 267/2, 267/1, 271, 280, 316 obręb Osinów Dolny, gmina Cedynia Maciej Molenda 2017-03-07 09:27:29
Sprzedaż napojów alkoholowych Maciej Molenda 2017-03-03 10:43:28
BIELIN Maciej Molenda 2017-03-01 09:47:46